ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ - ОСЕРЕДОК ЯКІСНОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ !Дніпровський гуманітарний універси­тет (до 2017 року – Дніпропетровський гуманітарний універси­тет) – акредито­ваний Акредитаційною комісією України за ІІІ рівнем в цілому та за IV рівнем - за спеціальностями «Психологія», «Право», «Туризм», і має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо підготовки фахівців зі спеціальностей «Психологія», «Право» («Правознавство»), «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» на першому (бака­лаврському) та другому (магістерсь­кому) рівнях освіти.

Дніпровський гуманітарний універ­ситет знаходиться за адресою: 49033, м. Дніпро, вул. Єрмолової, 35.ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!
ВАШЕ МАЙБУТНЄ У ВАШІЙ ОСВІТІ!

Дніпровський гуманітарний університет – заклад вищої освіти IІІ рівня акредитації, який, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, переоформленої наказами МОН України від 20 січня 2017 року № 6-л та 28 вересня 2017 року № 202-л, має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підго­товки фахівців і здійснює набір у 2020 році за спеціальностями:СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

081 «Право»;

053 «Психологія»;

242 «Туризм»;

241 «Готельно-ресторанна справа»;СТУПЕНЯ МАГІСТРА

081 “Право”;

053 “Психологія”;

242 “Туризм”.