Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра

ДЕННА ФОРМА
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО)

1. ПОДАТИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ В ПЕРІОД З 13 ЛИПНЯ ПО 22 ЛИПНЯ 2020 РОКУ ЗАЯВУ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

Заява подається через особистий елек­трон­ний кабінет.

Для цього абітурієнт з 1 липня 2020 року реєструється на інтернет-сайті за елек­трон­ноюадресою http://osvitavsim.org.ua, де зазначає свої дані, після перевірки яких в Єдиній базі, він отримує на вказану під час реєстрації електронну пошту повідомлення для активації особистого електрон­ного кабінету вступника. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можли­вість доступу до особистого електрон­ного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електрон­ною адресоюhttps://ez.osvitavsim.org.ua/

В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з вступником, завантажує скановані копії (фотокопії):

 • додатка до атестата про повну загаль­ну середню освіту;

 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що подає до закладу вищої освіти;

 • довідки про реєстрацію місця прожи­вання особи (якщо вступ­ник претендує на враху­вання у конкурсному балі сільського коефіцієнта)

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь та конкурсну пропозицію.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази особисті дані та обирає заклад вищої освіти і спеціальність.

Подача заяви одразу фіксується в Єдиній базі і відображається в закладі вищої освіти.

Подана електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».2. СЛІДКУВАТИ В ОСОБИСТОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ ЗА СТАТУСОМ ПОДАНОЇ ЗАЯВИ, ЯКІЙ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ НАДАЄ ОДИН З НАСТУПНИХ:

 • «Зареєстровано у закладі освіти»

 • «Потребує уточнення вступником» (після уточнення вступником необхідних даних статус електронної заяви змінюється на «Зареєстровано у закладі освіти»)

На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до закладу вищої освіти електронній заяві вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу» або «Відмов­лено закладом освіти» (із зазна­ченням причини відмови).

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування, змінюється зі статусу «Допу­щено до конкурсу» на Рекомен­довано до зара­хування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».3. 01 СЕРПНЯ 2020 РОКУ ВИЗНАЧИТИ СВОЄ МІСЦЕ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

ЯКЩО ВИ ВІДНОСИТЕСЬ ДО КАТЕГОРІЇ ОСІБ, ЗАЯВИ ЯКИХ МАЮТЬ СТАТУС «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ ВИМОГИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ:

1) До 14.00 години 08 серпня 2020 року подати особисто до Приймальної комісії наступні документи:

 • копію документа (одного з доку­ментів), що посвідчує особу;

 • копію довідки про присвоєння реє­страцій­ного номеру облікової картки платника податків;

 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законо­давст­вом);

 • оригінал свідоцтва (атестата) про здобуття повної загальної середньої освіти, і додаток до нього;

 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;

 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

2) Підписати власну електронну заяву роздруковану в Приймальній комісії.4. 10 СЕРПНЯ 2020 РОКУ БУТИ ЗАРАХОВАНИМ ЗА НАКАЗОМ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА 3 01 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ ПРИСТУПИТИ ДО ЗАНЯТЬ

ДЕННА ФОРМА
- НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ"
- НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА, МАГІСТРА (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА)
- НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ВСТУПНИКИ, ЯКІ НЕ МЕНШЕ ОДНОГО РОКУ ЗДОБУВАЮТЬ СТУПІНЬ БАКАЛАВРА - НА СТАРШІ КУРСИ)